Chúc mừng bạn đã hoàn tất buổi học hôm nay.

Ekip tổ chức chương trình cám ơn và hẹn gặp lại

DFJ TRAINING