Cỗ Máy Bán Hàng Tối Ưu – Chet Holmes

119,000

Đúc kết từ những chiến lược bán hàng hiệu quả nhất, Cỗ Máy Bán Hàng Tối Ưu cung cấp cho bạn 12 chiến lược, hay nói cách khách là 12 công việc mà bất cứ ai muốn trở thành bậc thầy bán hàng cũng đều phải thực hiện. Những chiến lược đó xoay xung quanh các vấn đề: quản lý, marketing, bán hàng. Nghệ thuật bán hàng mà Chet Holmes tập trung đến đó là: sự tập trung, kiên định và tính kỷ luật. Thay vì làm 4000 việc khách nhau thì bạn chỉ cần làm 12 việc nhưng với 4000 lần cho mỗi việc. Hãy biến công ty của bạn thành một Cỗ Máy Bán Hàng Tối Ưu để tối đa hoá doanh thu và lợi nhuận.

SKU: 1227 Category: