• 333 Số 3 Hiệp Bình Phước Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
  • 091 622 71 33
  • ngoc.ceo@dfj.vn