Chào mừng bạn đến với buổi học đầu tiên khóa

TRIỆU PHÚ THỨC  TỈNH 

(Link vào lớp chỉ được mở từ 19h30)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ 

Hotline : 0916 227 133 hoặc 092 855 3868 

Copyright @DFJ Training | 2021